Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi samlar uppgifter såsom namn och e-postadress som du frivilligt har delat med oss genom att fylla i formulären på webbplatsen.

Ändamål med insamlingen?  

Uppgifterna som vi samlar kommer endast användas för att svara på dina frågor eller klagomål.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära en kopia av uppgifter vi har om dig.  Detta kallas en begäran om dataåtkomst (data subject access request). Du har också rätt att begära den information vi har om dig som kan vara felaktig, eller som har ändrats sedan du först tillhandahöll den till oss, som har uppdateras eller som har tagits bort. Denna begäran är kostnadsfri och kan skickas via e-post till vår dataskyddspersonal på DPO.officer@kindredgroup.com.

Så raderar eller rättar du information?

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera personlig information vi har om dig (”rätten att bli glömd”). Detta inkluderar när:

  • informationen är inte längre nödvändig i förhållande till syftet med vilket den samlades in (vilket förklaras i vår sekretessmeddelande),
  • om du tidigare gav samtycke till användningen av din information men beslutar att dra tillbaka detta och vi inte kan motivera en annan rättslig grund för att använda denna information enligt lagen om dataskydd,
  • vi behandlar din information baserat på våra berättigade intressen och vi inte kan visa övertygande, berättigande grunder för att fortsätta bearbeta informationen,
  • vi inte har en laglig grund enligt lagen om dataskydd för att bearbeta din information,
  • uppgifterna måste raderas för att uppfylla ett lagstadgat krav.

Denna rätt är föremål för obligatoriska retentionsperioder enligt EU:s lagar/lokala lagar.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har rätt att begära att vi begränsar (”blockerar” eller ”dämpar”) bearbetningen av din personliga information. När bearbetningen är begränsad kan vi fortfarande lagra din information, men kommer inte att använda den ytterligare. Vi har listor över personer som har begärt att ytterligare användning av deras information ska ”blockeras” för att säkerställa att denna begränsning respekteras i framtiden. Denna rättighet är tillgänglig för dig när:

  • du bestrider korrektheten i den personliga informationen (medan vi kontrollerar detta),
  • bearbetningen är olaglig och du motsätter dig radering av informationen och begär att vi begränsar bearbetningen istället,
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dessa för att etablera, utöva eller försvara en lagstadgad fordran, och
  • vi bearbetar din information för våra berättigade affärsintressen, men du motsätter dig detta och under tiden som vi verifierar grunderna för fortsatt bearbetning.

Period som uppgifterna lagras

Vi kommer endast behålla din information i högst 12 månader.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Om du vill veta mer om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss för att undersöka saken genom att skicka ett e-postmeddelande till DPO.officer@kindredgroup.com.

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Unibet är ett varumärke som tillhandahålls av Kindred. Kindred är noterade på börsen Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och är en av de största noterade online-speloperatörerna på den europeiska marknaden. Företaget grundades 1997, har stor kompetens inom online-spel och är ledande inom att tillhandahålla innovativa lösningar inriktade på att skydda kunder, öka transparens och en säkrare och tryggare spelmiljö.
Du kan hitta mer information på www.kindredgroup.com

Skriv till oss här